List of active policies

Name Type User consent
Política de privacitat Privacy policy All users
Avís legal Site policy All users

Summary

Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

LUDUS SANCTIUS, S.L, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: http://www.joanmaragall.com/, així com als subdominis (*.joanmaragall.com/), s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de LUDUS SANCTIUS, S.L

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de LUDUS SANCTIUS, S.L

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

LUDUS SANCTIUS, S.L adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, i derogant l'antiga LOPD, la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d'email a: info@joanmaragall.com o en l'adreça: C/ Guifré, 300, C.P. 08912 - Badalona (Barcelona).

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a LUDUS SANCTIUS, S.L

Full policy

Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

LUDUS SANCTIUS, S.L, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: http://www.joanmaragall.com/, així com als subdominis (*.joanmaragall.com/), s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de LUDUS SANCTIUS, S.L

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de LUDUS SANCTIUS, S.L

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

LUDUS SANCTIUS, S.L adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, i derogant l'antiga LOPD, la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d'email a: info@joanmaragall.com o en l'adreça: C/ Guifré, 300, C.P. 08912 - Badalona (Barcelona).

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a LUDUS SANCTIUS, S.L

 

¿Què són els drets ARCO?

Són el conjunt d'accions a través de les quals una persona física pot exercir el control sobre les seves dades personals.

Dret d'Accés

És el dret de l'afectat a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que en el seu cas s'estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.
Model de formulari Accés

Dret de Rectificació

És el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
Model de formulari Rectificació

Dret de Cancel·lació o Supressió

És el dret de l'afectat al fet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
Model de formulari Supressió

Dret de limitació

El dret a la limitació de la dada personal estableix un dret al fet que les dades siguin marcades de tal manera que s'eviti per part del responsable un tractament en un futur.
Model de formulari Limitació

Dret de Portabilitat

És el dret de l'interessat per a traslladar, copiar o transmetre dades personals d'un entorn informàtic a un altre.
Model de formulari Portabilitat

Dret d'Oposició

És el dret de l'afectat a oposar-se al fet que les seves dades siguin tractats conforme a l'interès públic o interès legítim.
Model de formulari Oposició

 

Finalitat del tractament de les dades personals:

¿Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En LUDUS SANCTIUS, S.L, tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc web: http://www.joanmaragall.com/, amb les següents finalitats:

 • Enviament d'informació comercial i butlletins sobre nous serveis oferts en la web i del sector.
 • Enviar informació promocional via electrònica.
 • Facilitar la informació sol·licitada per l'usuari a través del formulari de contacte.

Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça anteriorment indicada.

Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

¿Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 • La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de LUDUS SANCTIUS, S.L, els termes i les condicions del qual es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.
 • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d'aquesta, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a LUDUS SANCTIUS, S.L, excepte obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En los casos en que el usuario incluya ficheros con datos de carácter personal en los servidores de alojamiento compartido, LUDUS SANCTIUS, S.L no se hace responsable del incumplimiento por parte del usuario del RGPD.

Drets propietat intel·lectual http://www.joanmaragall.com/

LUDUS SANCTIUS, S.L és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know-how" i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web http://www.joanmaragall.com/ i els serveis oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web http://www.joanmaragall.com/ sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per LUDUS SANCTIUS, S.L, encara sent gratuïts i/o de disposició pública.

LUDUS SANCTIUS, S.L disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d'aquests.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part de LUDUS SANCTIUS, S.L, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de LUDUS SANCTIUS, S.L, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per LUDUS SANCTIUS, S.L i, en particular de:

 • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de LUDUS SANCTIUS, S.L, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.
 •  La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà a LUDUS SANCTIUS, S.L per les despeses que generés la imputació de LUDUS SANCTIUS, S.L en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

LUDUS SANCTIUS, S.L realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D'igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per LUDUS SANCTIUS, S.L, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a LUDUS SANCTIUS, S.L.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. LUDUS SANCTIUS, S.L no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d'aquestes.

En el cas d'usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, LUDUS SANCTIUS, S.L sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de LUDUS SANCTIUS, S.L que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.Summary

Avís legal

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web , l'informa del següent:

 • Denominació social: LUDUS SANCTIUS, S.L
 • NIF: B60896883
 • Domicili: C/ Guifré, 300, 08912 - Badalona (Barcelona)
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 28510, foli 153, secció 8, fulla número B-138399, inscripció Primera

Amb els límits establerts en la llei, LUDUS SANCTIUS, S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a LUDUS SANCTIUS, S.L ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de LUDUS SANCTIUS, S.L poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que LUDUS SANCTIUS, S.L no pot controlar. Per tant, LUDUS SANCTIUS, S.L no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de LUDUS SANCTIUS, S.L o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de LUDUS SANCTIUS, S.L.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que LUDUS SANCTIUS, S.L ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades l'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de LUDUS SANCTIUS, S.L amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.

L'informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: info@joanmaragall.com o en l'adreça: C/ Guifré, 300, 08912 - Badalona (Barcelona).


Full policy

Avís legal

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web , l'informa del següent:

 • Denominació social: LUDUS SANCTIUS, S.L
 • NIF: B60896883
 • Domicili: C/ Guifré, 300, 08912 - Badalona (Barcelona)
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 28510, foli 153, secció 8, fulla número B-138399, inscripció Primera

Amb els límits establerts en la llei, LUDUS SANCTIUS, S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a LUDUS SANCTIUS, S.L ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de LUDUS SANCTIUS, S.L poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que LUDUS SANCTIUS, S.L no pot controlar. Per tant, LUDUS SANCTIUS, S.L no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de LUDUS SANCTIUS, S.L o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de LUDUS SANCTIUS, S.L.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que LUDUS SANCTIUS, S.L ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades l'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de LUDUS SANCTIUS, S.L amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.

L'informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: info@joanmaragall.com o en l'adreça: C/ Guifré, 300, 08912 - Badalona (Barcelona).